Skip to content

Proceset e prodhimit për kuader elektrik:

Projektimi dhe planifikim
Përzgjedhja e materialit
Fabrikimi i kabineteve
Montimi i komponentëve
Lidhja dhe përfundimi
Testimi
Etiketimi
Kontrolli i cilësisë
Mbarimi
Paketimi dhe dorëzimi

Back To Top